ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2011

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ

ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲವು 
ನೀನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು 
ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ 
ನೀ ಸಿಕ್ಕರೇ ಬಾಳು ಧನ್ಯ 

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಪ್ರಿಯೆ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಪ್ರಿಯೆ 

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಕು 
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ 
ನೀ ನನಗೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ 
ಬರೀ ಶೂನ್ಯವೇ ಬಾಳೆಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಪ್ರಿಯೆ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಪ್ರಿಯೆ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ