ಬುಧವಾರ, ಮೇ 30, 2012

ನಲ್ಲೆಗಾಗಿ - ನಲ್ಮೆಯಿಂದ


..................................................................................................................
ನೀ ಹೊಸೆಯಲೆಂದು ಹೊಸ ಕವಿತೆ 
ನಲ್ಲೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೆ 
ನೀ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಒಂದೂ ಸಾಲು 
ದೂರಾದೆ - ಈಗ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು 


...................................................................................................................

ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ 
ಹೂನಗೆಯ ಕಂಡಾಗ 
ಆ ಚೆಲುವ ನೋಡಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ ನಾಚಿಕೊಂಡಾಗ 
ನಾ ಜಗವ ಮರೆತೆ 

...................................................................................................................


ನಲ್ಲೆ ನನ್ನ ತೋಳ್ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ


ನೀ ಬಂಧಿಯಾದ ಕ್ಷಣ

ಜಗದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾ

ಕಿವುಡ - ಮೂಗ - ಕುರುಡ


.....................................................................................................