ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2011

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪರಿ.......


ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು
ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಿವುಡು


ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡೋ- ಕಿವುಡೋ
ನಾನರಿಯೆ ನಲ್ಲೆ
ಒಂದಂತು ನಾ ಬಲ್ಲೆ
ನೀನಿರದ, ನಿನ್ನ ಒಲವಿರದ .
ಬದುಕು ಬರಡು - ಕನಸು ಬರಿದು


ನೀ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ತೋರುವ 
ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡು 
ನಾ ಬೆರಗಾದೆ
ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಪರಿಗೆ 
ನೀ ತೋರುವ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾ ಮರುಳಾದೆ


ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡಲ್ಲ- ಕಿವುಡಲ್ಲ
ನೋಡುವ ಕಂಗಳು ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡಾದುವಲ್ಲ