ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2011

ಅವಳ ಮನದಾಳ-೦೩

ನೆನಪು 


ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಓ ನಲ್ಲ 
ನೀ ಹೊರಿಸಿ ಹೋದ ನೆನಪುಗಳಮೂಟೆ 
ನಾ ಹೊರಲಾರದೇ ಹೊತ್ತಿರುವೆ 


ನನ್ನೊಡನೆ ನೀ ನಡೆದ ಹಾದಿ 
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರಸೆಳೆದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ 
ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ 


ಕೊಟ್ಟಮಾತನು ತಪ್ಪಿ 
ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದೆ 
ನಾ ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ ನೀನೇ ಇಲ್ಲದೇ!!??


ಆ ನಿನ್ನ ಮೀಸೆಯಂಚಿನ ಮಂದಹಾಸ
ಮರೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ನಾನು ಚಡಪಡಿಸುತಿರುವೆ 


ನಿನ್ನ ಮರೆಯುವ ಬಗೆಯ ನೀನೇ ತಿಳಿಸು ಇನಿಯ 
ಅರಿಯದಾಗಿಹೆ ನಾನು ಮರೆವ ಬಗೆಯನ್ನು 
ಹೊರೆ ಇಳಿಸಿ ಹೊರಹೋಗು ಹೃದಯದಿಂದ 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: